Raad van Beheer

Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn

De thema's fokkerij, gezondheid, gedrag & welzijn (GGW) staan continu in de belangstelling. De Raad van Beheer hecht veel waarde aan het fokken van gezonde honden die geen lichamelijke gebreken vertonen, gedrag vertonen dat maatschappelijk aanvaardbaar is voor de omgeving en opgroeien in een omgeving die niet welzijnsbeperkend is waardoor ze uiteindelijk een in alle facetten hondwaardig bestaan kunnen leiden. 

Op de pagina's in dit menu vindt u daarom informatie over de activiteiten van de Raad van Beheer en andere organisaties op het gebied van fokkerij, gezondheid, gedrag & welzijn (GGW).

Duurzaam Fokbeleid
Voor de informatie over en de status van het door de Raad van Beheer opgezette Plan van Aanpak Duurzaam Fokbeleid, inclusief de reacties naar de diverse media, zie de pagina 'Fokbeleid' of klik hier.

Fokken rashonden & stamboom aanvragen
Voor meer informatie over het aanvragen van stambomen en de procedure voor fokken met rashonden kunt u terecht onder de knop 'Rashonden', pagina 'Stamboom Aanvraag Procedure'. Klik hier voor de pagina.


HOUDEN VAN HONDEN
X