Raad van Beheer

Raad van Beheer

Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met relaties tussen mensen en (ras)honden.

In de eerste plaats is dat kennis van het fokken van raszuivere honden. Maar ook gezondheid, welzijn en alle vormen van hondensport worden gerekend tot de kynologie.

Dat is een omvangrijk werkterrein, als bedacht wordt dat Nederlanders met elkaar ruim 1,5 miljoen honden hebben (bron: Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2011, HAS), waarvan ongeveer 500.000 rashonden  (circa 35% van totale populatie), behorend tot de circa driehonderd in Nederland erkende rassen. In 21% van de huishoudens maakt een hond onderdeel uit van het huishouden. 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is het overkoepelende orgaan op dit gebied in Nederland. In andere landen wordt de overkoepelende organisatie meestal aangeduid met de term Kennel Club.

De Raad van Beheer informeert alle hondenliefhebbers via de uitgebreide website www.raadvanbeheer.nl.

HOUDEN VAN HONDEN
X