Raad van Beheer

Vereniging Raad van Beheer

Bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zijn te herkennen aan het erkenningslogo 'Erkende vereniging'.

De Raad van Beheer is een vereniging. De aangesloten verenigingen vormen samen de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Elke vereniging heeft met de Raad van Beheer een overeenkomst gesloten. Daarin zijn rechten en plichten van de vereniging (en de leden van de vereniging) en de Raad ten opzichte van elkaar omschreven.
Indien u als vereniging interesse heeft om lid te worden leest u dan de informatie 'Lidmaatschap Raad van Beheer' onder de knop 'Raad van Beheer'.

De aangesloten, erkende verenigingen zijn herkenbaar aan het logo 'Raad van Beheer' - Erkende Vereniging'. Afhankelijk van het soort en de naam van de vereniging zijn er vier verschillende logo's voor erkende verenigingen. Dit logo mag alleen door de erkende verenigingen gevoerd worden.

 

De Raad kent drie soorten erkende verenigingen:

  • Rasverenigingen, die de belangen van één of meerdere rassen vertegenwoordigen.
  • Regionale verenigingen, algemene kynologische verenigingen, vaak aangeduid als Kynologen Clubs of KC's, die in een bepaald gedeelte van het land actief zijn met opleiding, training, wedstrijden, clubmatches, et cetera.
  • Bijzondere verenigingen, verenigingen met een specialistische doelstelling zoals KNK Cynophilia, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland, et cetera. In de hierbij vermelde lijst zijn ook zijn de contactadressen opgenomen van de Windhondenrenverenigingen, de diverse Commissies, de Rayons en Rasgroepen, onderdelen van de Raad van Beheer waarin de regionale en de rasverenigingen elkaar treffen en van andere samenwerkingsverbanden of overlegstructuren.  
HOUDEN VAN HONDEN
X