Raad van Beheer

Veelgestelde vragen DNA onderzoek

Hieronder vindt u het antwoord op de tot nu toe meest gestelde vragen op het gebied van het Raad van Beheer DNA Onderzoek.

Overige vragen over het DNA onderzoek kunt u stellen via ggw@raadvanbeheer.nl

Wij doen ons best om zo snel mogelijk antwoord te geven op eventuele overige vragen, maar in sommige gevallen zullen wij eerst een en ander moeten navragen, zodat de beantwoording enige tijd kan duren. Wij vragen daarvoor uw begrip. Tussen de meeste laboratoria die afstammingscontrole toepassen bij honden is elke twee jaar overleg over de DNA-markers die gebruikt worden. Dit overleg vindt plaats vanuit de International Society for Animal Genetics (ISAG). Het door de Raad van Beheer uitgegeven DNA-profiel is volgens de ISAG 2006 normen.

 

 

Vragen en antwoorden

 1. Er moet afstammingsonderzoek plaatsvinden. Mijn hond heeft al een DNA-profiel; hoe weet ik of dit DNA-profiel aan de ISAG 2006 normen voldoet?

  Het kan zijn dat eerder DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden bij uw hond, waarbij (ook) een DNA-profiel is aangemaakt. Dit onderzoek kan ook hebben plaatsgevonden bij buitenlandse laboratoria of andere Nederlandse laboratoria. DNA profielen die vóór 2007 zijn gemaakt voldoen NIET aan ISAG 2006. De DNA-patronen die sinds begin 2007 vastgesteld zijn, voldoen in de meeste gevallen aan de normen van ISAG 2006.

   

  U dient dus op basis van de op het DNA profiel vermelde  onderzoeksdatum zorgvuldig te controleren of het DNA-profiel kan voldoen aan de ISAG 2006 normen.

   

  Indien het DNA-profiel in of na de eerste helft van 2007 vastgesteld werd, kunt u het beste een e-mail sturen aan ggw@raadvanbeheer.nl met de gegevens van uw hond (NHSB nummer, naam), de onderzoeksdatum én de op het DNA profiel vermelde unieke laboratoriumcode en evt naam van het onderzoekslaboratorium. De Raad controleert vervolgens of het profiel voldoet.

   

 2. Mijn hond heeft een DNA-profiel dat voldoet aan de ISAG 2006 normen; kan ik dit profiel alsnog bij de Raad van Beheer laten registeren en hiervan een certificaat ontvangen?

  Ja, indien al bij eerder DNA-onderzoek een DNA-profiel van uw hond is vastgelegd, kunt u deze alsnog laten registreren door de Raad van Beheer. 

   

  Kosten voor de registratie, aanmaak en de verzending van het certificaat zijn vastgelegd in de Tarievenlijst.

   

  U kunt het certificaat aanvragen via een mail aan  ggw@raadvanbeheer.nl. Vermeld u daarbij NHSB-nummer en de naam van de hond en de gegevens van het bestaande DNA-profiel. Vermeld u bij de aanvraag: 'Bestaand profiel, nieuw certificaat'.

   

 3. Mijn hond heeft een DNA-profiel dat niet aan de ISAG 2006 voldoet; kan deze alsnog worden omgezet naar een ISAG 2006 profiel?

  Het is helaas niet mogelijk om een DNA-profiel volgens de oude normen om te zetten naar een profiel volgens de ISAG 2006 normen. De DNA-techniek heeft zich in de afgelopen jaren zo sterk verbeterd, dat het profiel op basis van de oude normen niet langer voldoet.

   

  U kunt daarom het beste een nieuw DNA-profiel aanvragen via de Raad van Beheer. Het formulier vindt u onder de knop 'Inschrijvingen', pagina' Aanvraag DNA profiel'.

 4. Mijn hond heeft een DNA-profiel dat niet aan de ISAG 2006 voldoet; kan op basis van dit DNA profiel toch nog afstammingsonderzoek plaatsvinden?

  Nee, voor het afstammingsonderzoek binnen de ISAG 2006 normen, dient een DNA-profiel beschikbaar te zijn dat voldoet aan deze normen. De DNA-techniek heeft zich in de afgelopen jaren zo sterk verbeterd, dat het profiel op basis van de oude normen niet langer voldoet.

   

  Indien u voor afstammingsonderzoek een DNA-profiel nodig heeft dat voldoet aan de ISAG 2006 kunt u het beste via de Raad van Beheer een nieuw DNA-profiel aanvragen. Het formulier vindt u onder de knop 'Inschrijvingen', pagina' Aanvraag DNA profiel'.

 5. Kunnen er op basis van het ingezonden materiaal naast een DNA-profiel ook meteen ziektes worden getest?

  In dit stadium is het nog niet mogelijk om via de Raad van Beheer andere testen dan het vaststellen van een DNA-profiel aan te vragen. Dit heeft te maken met de huidige afspraken en het juridische kader waarin de monsters ingezonden worden via de Raad.
       

  Het is wel de intentie om het in de toekomst mogelijk te maken om via de Raad van Beheer ook DNA-testen voor bepaalde erfelijke aandoeningen aan te vragen. Zodra dit mogelijk is zullen wij dit direct kenbaar maken.

   

  Hoewel dit onpraktisch is, bent u op dit moment genoodzaakt voor een DNA-profiel te werken via de website van de Raad van Beheer en voor de overige testen rechtstreeks met VHL (www.vhlgenetics.com).

 6. Om een DNA profiel vast te laten stellen door de RvB, moet daarvoor een swab afgenomen worden of kan dat ook vanuit een bloedmonster?

  Een DNA-profiel kan ook vanuit een bloedmonster worden aangemaakt. Hiervoor bent u afhankelijk van een dierenarts en moet u de bijkomende dierenartskosten betalen.

  Voor zowel afstamming als de overige testen kan, op een enkele uitzondering na, altijd gebruik gemaakt worden van swabs. Alleen als u langdurige opslag van DNA-materiaal zou wensen, kan beter gebruik worden gemaakt van bloedmonsters. DNA-opslag valt echter (nog) buiten de aanvraag van een DNA-profiel via de Raad van Beheer.

 7. Ik heb een DNA-profiel ontvangen. Wat betekenen deze cijfers en letters?

  De codes op het u toegezonden certificaat corresponderen met de 18 DNA-markers die het DNA-profiel van uw hond vormen. De letter- en cijfercode is de naam van de betreffende marker conform ISAG 2006, hiervan zijn er 18.

  Een DNA-marker bestaat uit een heel klein stukje honden-DNA, waarbij één of twee varianten waargenomen worden. Deze varianten zijn achter de 18 DNA-markers weergegeven.

  Uit de cellen van het door u ingezonden wangslijmvlies wordt in het laboratorium DNA geisoleerd. Vervolgens worden de markers op dit DNA los gelaten. Een DNA-profiel is dus zuiver een soort unieke barcode/chipcode van een dier.

 8. Kan aan de hand van dit DNA-profiel ook worden vastgesteld kan worden of een hond drager is van een bepaald ziekte gen?

  De markers die gebruikt worden voor het DNA-profiel zijn willekeurig gekozen markers en zijn NIET gekoppeld aan DNA-variaties op het gebied van bijvoorbeeld ziektes, vachtkleur of haarlengte.

  De codes in het DNA-profiel worden slechts voor één doel gebruikt en dat is afstammingscontrole.

  Bij afstammingscontrole wordt gekeken of de codes in een nakomeling overeenkomen met de codes in de opgegeven ouderdieren.

 9. Ik heb het DNA-profiel ontvangen, maar er een van de markers ontbreekt in het profiel. Wat wil dat zeggen?

  Het DNA profiel voor honden worden conform ISAG 2006 vastgesteld door een vaste set van 18 DNA-variaties (markers) te testen. Het kan echter voorkomen dat 1 of enkele van deze 18 variaties geen resultaat oplevert in de test. Het ontbreken van 1 of enkele van deze markers doet geen afbreuk aan de waarde van het profiel.

 10. Ik krijg (heb) een nestje waarvan voor (een van) beide ouderdieren een DNA-profiel is vastgelegd. Graag wil ik nu een DNA-profiel van alle pups in het nest. Kan dat?

  Wij juichen toe dat fokkers zo enthousiast zijn over het DNA-profiel, dat zij graag de stap willen maken ook van de pups uit het nest een DNA-profiel vast te leggen.  

  De Raad werkt hard aan de voorbereiding om het afnemen van swabs bij pups voor de kynologie procedureel en (prijs)technisch samen met de nestcontrole mogelijk te maken.

  De invoering hiervan laat echter nog even op zich wachten. Daarom dient voorlopig voor het vastleggen van DNA-profiel van het nest een swab afgenomen te worden door uw dierenarts. Dit in verband met de noodzakelijke identiteitscontrole van de pups aan de hand van de chip.

  De aanvraag van een DNA-profiel voor de puppen uit een nest is als volgt:

  • Voor deze aanvraag dient u een afspraak te maken met uw dierenarts voor uw nest + ouderdieren (als deze nog geen DNA profiel hebben) voor afname van DNA materiaal. Bij de afspraak met de dierenarts dienen de pups reeds voorzien te zijn van de Raad van Beheer chip!
  • Via het digitale formulier onder de knop 'Inschrijvingen' vraagt u DNA Profiel Nest online aan.
  • Na ontvangst van uw emailaanvraag controleren wij uw aanvraaggegevens in ons systeem.
  • Na controle ontvangt u een factuur voor de betaling van de kosten voor het onderzoek. De kosten voor het DNA-profiel Nest zijn vermeld in de Tarievelijst onder de knop 'Raad van Beheer'. Betaling is alleen mogelijk met behulp van de acceptgiro die u samen met de factuur ontvangt.
  • Deze kosten zijn exclusief de dierenartskosten voor afnemen van DNA materiaal. Deze kosten dient u zelf te betalen.
  • Nadat de betaling is verwerkt, ontvangt u per post de DNA Profiel Nest formulieren voor de dierenarts.
  • Maak een afspraak met de dierenarts en vermeld dat het om afname DNA materiaal (swabs) gaat. Let op dat uw honden gechipt zijn bij de afspraak met de dierenarts! U dient dus NIET ZELF de afname van het DNA materiaal te doen!
  • Uw dierenarts stuurt het DNA materiaal en ondertekende formulieren op naar het Van Haeringen Laboratorium (VHL).
  • U ontvangt het Raad van Beheer DNA Profiel per post thuis.
 11. Voor ons ras is in samenwerking met onze zustervereniging in het land van herkomst al een DNA-bank opgezet. Dit DNA-laboratorium werkt echter (nog) niet volgens ISAG of volgens een naar ISAG vertaalbare DNA-typering. Onze buitenlandse zustervereniging geeft daarbij aan ook niet bekend te zijn met de aanbeveling van de FCI om internationaal met ditzelfde ISAG-systeem te gaan werken. Waar kunnen wij terugvinden dat dit deze aanbeveling door de FCI is uitgesproken?

  Het gebruik van DNA-onderzoek binnen de internationale kynologie is tijdens de vergaderingen van de FCI Fokcommissie in 2005 en 2006 besproken. U vindt in het bestand hieronder de notulen van de bijeenkomst van de FCI Breeding Committee op 27 mei 2006 te Zweden met op pagina 3 de conclusie dat het gebruik van hetzelfde systeem wordt aanbevolen en bij voorkeur ISAG.

   

            NOTULEN

HOUDEN VAN HONDEN
X